Condicions generals d’us

La pàgina WEB comprèn els textos, gràfics, imatges, vídeos, so, dibuixos, fotografies i software inclosos en la mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat intelectual.

 

1. Titularitat de la WEB

El lloc web www.fisiorunners.cat propietat de Fisiorunners SC, prevista de CIF B-, i amb domicil a 08025 Barcelona, carrer Rosselló, número 350, entresol, porta 3a (en endavant #FISIORUNNERS). Segons escriptura, a data 1/07/2018. Podent contactar amb el titular al email: info@fisiorunners.cat.

 

2. Objecte

#FISIORUNNERS posa a disposició del públic (en endavant USUARIS) que accedeixi al domini www.fisiorunners.cat (en endavant WEB), informació clara als Usuaris sobre productes i serveis que proporciona als seus clients, les seves característiques i informació sobre la pròpia entitat (en endavant CONTINGUT), mitjançant un WEB. Els continguts del WEB son proporcionats i creats per #FISIORUNNERS. A www.fisiorunners.cat podrien realitzar-se enllaços a altres pàgines, les quals no són gestionades per #FISIORUNNERS. Aquests enllaços provenen d’altres fonts d’informació, no suposant la seva inclusió recomanació, invitació o suggeriment per a la visita de les pàgines de destí i per tant #FISIORUNNERS  declina tota responsabilitat que pogués sorgir al accedir a les pàgines de tercers.

 

3. Accés al WEB

L’accés i ús del WEB pels usuaris és gratuïta, sense prèvia autorització, subscripció o registre. L’ús del web www.fisiorunners.cat propietat de #FISIORUNNERS, és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena pels usuaris de totes les Condicions Generals d’Ús vigents en cada moment que es trobin en la present adreça, per lo qual l’Usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap mena de reserves la present POLÍTICA DE PRIVACITAT abans de realitzar qualsevol tipus d’operació, visionat i ús.

L’accés i ús dels USUARIS a aquest web no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat de l’accés per part de #FISIORUNNERS, que podria modificar les condicions d’accés o suspendre l’accés al web, o part del web, sense previ avís, no responsabilitzant-se #FISIORUNNERS de les conseqüències, danys o perjudicis ocasionats per la modificació del accés i la suspensió del web.

El hardware i software necessari per accedir al web seran per compte dels USUARIS. #FISIORUNNERS no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquests, ni dels drets d’ús o llicències requerits per a la seva utilitat.

#FISIORUNNES tampoc serà responsable de cap anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrat de dades o software que produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, com a conseqüència directa o indirecta de l’accés o intent de l’accés al web.

El servei prestat per #FISIORUNNES mitjançant el seu web és per temps indefinit, sense perjudici de poder suspendre o cancel·lar-se aquest web sense previ avís.

 

4. Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix i accepta que totes els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol d’altres elements inserits al lloc WEB pertanyen a #FISIORUNNERS o als seus llicenciats, excepte en lo mencionat en el apartat 2 referent a hipervíncles.

#FISIORUNNERS és titular dels elements que integren el disseny gràfic del seu web, els menús, els botons, el codi HTML, els textos, les imatges, gràfics i qualsevol contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a lús del continguts esmentats. Per lo tant, l’Usuari sols està autoritzat a visualitzar tot el contingut i material d’aquesta pàgina tal i com es presenta i a descarregar en un sol ordinador una còpia del material per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l’Usuari compleixi amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de www.fisiorunners.cat així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguéssin contenir. #FISIORUNNERS autoritza l’establiment d’enllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les següents condicions:

  1. Que l’enllaç no s’estableixi des de un web en que els seus continguts resultin contraris a la Lley, a la moral i a l’ordre.
  2. Que no s’ofereixi una imatge de #FISIORUNNERS o dels seus productes que resulti distorsionada, perjudicial o equivocada.
  3. Que es crei la impressió que es concorri una inexistent relació o vinculació comercial entre #FISIORUNNERS i els titulars.
  4. Que no es crei la impressió que els continguts o el web de #FISIORUNNERS pertanyen o han estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants des de la que es crea l’enllaç, que aquest no sigui el cas.
  5. Responsables o anunciants en el web des de la que s’estableix l’enllaç info@fisiorunners.cat    www.fisiorunners.cat

5. Ús del servei i responsabilitats

Les condicions d’accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i per el principi de bona fer, comprometent-se l’Usuari a realitzar un bon ús del web i dels serveis que s’ofereixen.

Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers, prohibint-se expressament. Quedan prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interesos de tercers, prohibitn-se expressament.

Realitzar actuacions que pugin produir en el web o a través de la mateixa i per qualsevol mitjà algún tipus de dany als sistemes de #FISIORUNNERS o de tercers.

Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, spam (enviament de correus massius) o l’enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors.

#FISIORUNNERS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’internet.

Els usuaris, en l’ús dels productes i serveis on aportin informació o continguts, no atemptaran contra els drets fonamentals i llibertats públiques, no incitaran o promouran manifestacions o actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raó de sexe, raça, religió, creences, ni divulgaran continguts o serveis pornogràfcis, ni faran apologia de la violència.

L’accés als continguts del web por part dels Usuaris serà sota la seva total responsabilitat, no podent repercutir en #FISIORUNNERS qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l’accés al web, ja siguin d’àmbit físic, lògic, moral o personal

#FISIORUNNERS podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal ús del web, causessin danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar al web, i deteriorin o puguin deteriorar tant els continguts com el bon funcionament del web; així com els equips, sistemes i programes dels usuaris de la web.

#FISIORUNNERS podrà dirigir-se contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguessin sobre #FISIORUNNERS i siguin responsabilitat directa o indirecta dels USUARIS dels continguts o serveis del web.

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament del web de #FISIORUNNERS, modificar o alterar els continguts del mateix, hauran de comunicar-ho immediatament a #FISIORUNNERS.

 

6. Condicions legals d’informació general

#FISIORUNNERS cumpleix amb el disposat en el art 10 de Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a través de la seva Web proporciona l’accés, per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació relativa a la seva raó social, dades ffscals, registrals, domicili i direcció de comunicacions.

 

7. Política en protecció de dades

#FISIORUNNERS compleix amb la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de càracter personal, LOPD i demés legislació que la desenvolupa.

Amb caràcter previ, es posa de manifest que per l’accés a determinada informació i contingut, l’Usuari haurà prèviament de donar-se d’alta, havent d’acceptar en la forma establerta en el mateix, d’acord amb la LOPD, el tractament de les seves dades personals, per a poder ser incorporats al nostre fitxer.

#FISIORUNNERS es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagi deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollits a través del formulari habilitat a tal efecte i a atendre a las peticions d’informació sol·licitades per l’Usuari, sent el responsable del tractament #FISIORUNNERS.

D’altra banda s’informa als Usuaris de l’ús de cookies per a obtenir informació i realitzar anàlisi estadístics sobre l’ús del nostre web. Les cookies que utilitza #FISIORUNNERS són anònimes i no es refereixen a dades personals del Usuari ni es poden accedir a través de les mateixes a dades del disc dur del Usuari. La identitat del Usuari mai és inserida directament en al cookie i per tant no se’l pot identificar.

El protocol utilitzat es tracta d’un protocol sense estat, el que significa que es careix de mitjans per a relacionar la informació concernent a una petició amb l’altra petició anterior o posterior. Aquest protocol no coneix a la persona a qui està enviant una pàgina ni quantes pàgines els hagin pogut enviar, inclús encara que no hi hagi connectat escasament alguns segons abans, ja que cada petició de la pàgina es processa independentment.

8. Exclusió de responsabilitat.

#FISIORUNNERS declina tota responsabilitat en cas de que l’accés o les visites al seu web es veiessin impossibilitades o dificultades degut a una interrupció o defectuosa prestació del sumministre elèctric, telefònic o d’altres proveïdors de telecomunicacions aliens a #FISIORUNNERS o en el cas de produir-se conflictes socials o altres suposats de força major, o qualsevol actuació d’un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.

Es declina igualment tota responsabilitat derivada de anys i perjudicis que pogués patir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.

#FISIORUNNERS no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del lloc Web ni es fa responsable de qualsevol dany o perjudici produïts o que poguessin produir-se en el futur, ni de les defectes tècnics, qualsevols que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en el Web www.fisiorunners.cat

Amb els límits establerts en la Llei #FISIORUNNERS, no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d’actualització i precisió de les dades o informacions que es continguin en les pàgines d’Internet.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies